BelépésX
HírlevélX

Iratkozzon fel hírlevelünkre:

Tájékoztató a Programról

A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtására az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakában kerül sor. A Program intézményi struktúráját Magyarország és Szerbia közös döntés alapján ún. „megosztott irányítási rendszerben” hozta létre.

Magyarország és Szerbia között 2003-ban kezdődött a határon átnyúló együttműködés a Magyar-Szerb Kísérleti Kisprojekt Alap (KKPA) keretében a Magyar Nemzeti Phare Programban. A KKPA célkitűzése a people-to-people tevékenységek támogatása volt, mely a magyar-szerb határ mentén lévő non-profit szervezetek intézményfejlesztését támogatta, valamint a lehetséges pályázók felkészítését a jövőbeli INTERREG támogatási lehetőségek fogadására.

A Magyarország-Szerbia és Montenegró 2004-2006 Szomszédsági Program a Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 2004-ben készült el, szoros partnerségben a legfontosabb szerb hatóságokkal. A szomszédsági megközelítés meghatározó fejlődést jelentett az Európai Unió külső határmenti együttműködésében, mely ugyanabban a programban ötvözte a külső (CARDS) és belső (ERFA) uniós pénzügyi forrásokat. A szerbiai székhelyű partnerszervezetek részéről ez egy nagy előrelépés volt a tekintetben, hogy a források számukra is nyitva álltak, saját jogukon lehettek pályázók.

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2007 és 2013 közötti pénzügyi tervezési ciklusában, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz finanszírozásával valósul meg. A Tanács 1085/2006 sz. rendelete által létrehozott és az annak végrehajtásáról szóló 718/2007 sz. (EC) Bizottsági rendelet által szabályozott előcsatlakozási eszköz pénzügyi forrást biztosít mind a tagjelölt, mind a potenciális tagjelölt státuszú országok (köztük Szerbia) számára. A támogatási eszköz a közösségi vívmányok („acquis communautaire”) átvételének elősegítését szolgálja, valamint az Európai Közösség közös alapjainak felhasználására és menedzsmentjére való felkészülést segíti elő.

A támogatás öt komponensen keresztül valósul meg, melyek a következők:

(a) Átmeneti segítségnyújtás és intézményrendszer kiépítése

(b) Határon Átnyúló Együttműködés

(c) Regionális fejlesztés

(d) Humánerőforrás fejlesztés

(e) Vidékfejlesztés

A Határon Átnyúló Együttműködési komponens célja, hogy elősegítse a jó szomszédi viszonyt, erősítve mindkét ország stabilitását, biztonságát és a közös érdekek érvényesülését, valamint a két ország harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését. A jelenlegi programban Magyarország és Szerbia a fenti IPA komponens keretein belül működik együtt, közösen felállított intézményi alapokra építkezve. A program lebonyolítása közös pénzügyi forrásból egységes szerkezetben történik, közös döntéshozatal alkalmazásával.

A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programot az Európai Bizottság 2008 március 25-én fogadta el. A Program keretében hét évre (2007-13) összesen 50,1 millió Euró közösségi támogatás (IPA) áll rendelkezésre.

A Program a potenciális kedvezményezettek számára lehetőséget kínál különböző projektek megvalósítására az “Infrastruktúra és Környezet”, valamint a “Gazdaság, Oktatás és Kultúra” prioritási tengelyek keretében.

A Program számos különböző tevékenységet finanszíroz, többek között a környezet- és a környezeti értékek védelmét szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket; határátkelőhöz vezető utak rekonstrukcióját, közlekedési utak tervezését, tömegközlekedési menetrendek harmonizációját, közös programok, tanulmányok, környezetvédelmi fejlesztési stratégiák kidolgozását; kerékpárutak építését és kijelölését; turisztikai látványosságok és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését; hátrányos helyzetű emberek munkába való integrálást elősegítő intézkedéseket; a kutatási tevékenységekhez szükséges eszközök és infrastruktúra fejlesztését; közös megvalósíthatósági tanulmányok készítését; közös tananyag és oktatási lehetőségek bővítését; emberek közötti kapcsolatok fejlesztését, mint például fesztiválok, előadások, koncertek, kiállítások, művészeti szervezetek, jótékonysági események, határon átnyúló amatőr sportbajnokságok és tornák szervezését; valamint a nyelvi akadályok csökkentését célzó tevékenységeket.

A programok fontos jellemzői:

Vezető Kedvezményezett elv

A Vezető Kedvezményezett elv a Program keretében támogatott valamennyi projekt kapcsán alapvető követelmény. A projektet a Vezető Kedvezményezett képviseli, amely szervezet az egyetlen közvetlen kapcsolatot testesíti meg az adott projekt, valamint a Program közös végrehajtó szervei között. A Vezető Kedvezményezett felelőssége, hogy egy partnerségi megállapodáson alapuló, jól működő partneri konzorciumot állítson fel.

Határon átnyúló kihatás

A határon átnyúló közvetlen hatás biztosítása érdekében a projektekbe a határ menti terület magyar és szerb oldaláról egyaránt be kell vonni partnereket. A projekteket az ún. közös együttműködési kritériumok szerint kell tervezni és végrehajtani: közös tervezés, közös humán erőforrás, közös finanszírozás, illetve közös projekt-végrehajtás. A projektek eredményeinek hatást kell gyakorolnia a határ mindkét oldalára.

Közbeszerzési szabályok

A teljes programterületre vonatkozóan (Magyarország és Szerbia területén egyaránt) a Program keretében lefolytatott beszerzéseknél az Európai Közösségek által nyújtott külső segélyek felhasználási szabályait meghatározó eljárásrendet kell alkalmazni.

Manapság gyakrabban használunk interaktív térképet, mint nyomtatottat, hiszen praktikusabb és több információt nyújt. Ennek megfelelelően a Magyarország és Szerbia közötti határátkelőket ismertető nyomtatott Határátlépési útmutató mellett egy interaktív térképet is készítettünk, amely segít a határátlépéssel járó utazások megtervezésében. Klikkeljen a térképre és élvezze utazását a régióban!

Teljes méretű térkép »

csongrad west-backa north-backa north-banat south-backa central-banat south-banat srem