PrijavaX
NewsletterX

Prijavite se da dobijate naš Newsletter:

Dobri susedi zajedno stvaraju budućnost

Dobrodošli na sajt IPA prekograničnog programa Mađarska –Srbija!

Cilj programa je da potpomogne zajednički razvoj mađarsko-srpskih pograničnih područja uz podršku Evropske unije u cilju postizanja harmoničnog i kooperativnog regiona sa održivim i bezbednim okruženjem. Mi ćemo vas informisati o najnovijim vestima koja se tiču programa, sa posebnim osvrtom na Pozive za prikupljanje predloga projekata.

Novosti, Događaji

Evropska Komisija je odobrila program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Evropska Komisija (EK) je dana 15. decembra 2015. godine prihvatila novi program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije – program Interreg-IPA CBC...

Pročitajte više »

Primeri dobre saradnje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Pročitajte više »

Povodom Dana evropske saradnje Program darovao biblioteke u pograničnom regionu

Povodom obeležavanja Dana Evropske saradnje i 25 godina programa Interreg, IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija darovao je biblioteke u pograničnom regionu svojom novom publikacijom Katalog projekata sa željom da...

Pročitajte više »

Strateška pocena uticaja na životnu sredinu (SEA) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Operativna grupa (Task Force) programa Interreg–IPA CBC Mađarska – Srbija odobrila je Program saradnje (Cooperation Programme – CP) za predaju na uvid Evropskoj komisiji. Niže je link putem kog možete preuzeti nacrt Programa saradnje, kao i modifikovani SEA Izveštaj i Netehnički sažetak SEA izveštaja. Finalne verzije ovih dokumenata biće objavljene nakon odobrenja od strane Evropske komisije.

Po objavljivanju SEA dokumenata, komentari koji se odnose na stavke o životnoj sredini i održivosti u Programskom dokumentu i SEA izveštaju mogu se dostaviti u okviru procesa konsultacije u roku od 30 dana (do 28. oktobra 2015. godine) na adresu: husrb.exante@icg-exante.hu

Programme Document for the period of 2014-2020

SEA izveštaj (engleski)

Netehnički sažetak SEA izveštaja (engleski, mađarski, srpski)

Otvoreni pozivi za prikupljanje predloga projekata

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija objavio je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata

U okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija lansiran je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim budžetom u vrednosti 24.800.000 EUR namenjenim za projekte od strateške vrednosti za pogranični region Mađarske i Srbije. 

Strateški poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1601 biće otvoren do 30. septembra 2016. godine do ponoći  po centralnoevropskom vremenu (CET),  što će biti evidentiranom putem datuma na poštanskom žigu, ili do 16:00 po centralnoevropskom vremenu u slučaju da se prijava podnosi u ZS lično ili putem kurirske službe.

Napomena: prvobitni rok za podnošenje predloga projekata  u okviru Strateškog poziva bio je 26. avgust 2016. godine do ponoći po centralnoevropskom vremenu (odnosno do 16:00 po centralnoevropskom vremenu u slučaju da se prijava podnosi lično). Rok je prodžen 11. jula 2016. godine na osnovu odluke Zajedničkog nadzornog odbora (ZNO).

Pravo učešća imaju projekti koji su u skladu sa jednim od tri prioriteta (Prioritetne ose) Strateškog poziva za podnošenje projekata: 
 
  • PO1: Unapređenjem prekograničnog upravljanja vodama i sistema upravljanja rizikom; 
  • PO2: Smanjivanjem uskih grla u prekograničnom saobraćaju; ili 
  • PO3: Stimulisanjem saradnje u oblasti turizma i kulturne baštine.
 
Projekti odabrani za finansiranje mogu trajati najmanje 12 meseci a najviše 36 meseci. Takođe, obaveza odabranih projekata je da budu sprovedeni u okviru Programske oblasti, u koju spadaju: okruzi Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruzi Zapadna Bačka,  Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji, a organizacije koje mogu podneti predloge projekata su: neprofitne organizacije koje posluju u skladu sa zakonima o privatnim kompanijama,  državne institucije i tela koja posluju u skladu sa zakonima o javnim institucijama. 
 
Aplikacioni paket, smernice i pravila za aplikacioni proces, kao i ostale informacije u vezi sa Strateškim pozivom za podnošenje predloga projekata mogu se preuzeti na veb stranici Poziv za podnošenje predloga projekata.
 
Tokom aplikacionog perioda, Program će pružati asistenciju aplikantima putem Zajedničkog sekretarijata i Antene Zajedničkog sekretarijata (Joint Secretariat – JS and JS Antenna). Takođe, potencijalni aplikanti imaće mogućnost pronalaženja partnera za saradnju na projektu putem elektronskog alata Partner Search na vebsajtu programa. 
 
Preliminarni datum za objavljivanje rezultata Strateškog poziva za podnošenje predloga projekata je januar 2017. godine.  
 
Nakon Strateškog  poziva za podnošenje predloga projekata, predviđeno je da 3. oktobra 2016. godine bude lansiran Drugi  poziv za podnošenje predloga projekata. Ovaj  Poziv za podnošenje predloga projekata, jedan od ukupno tri koja su planirana u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, biće namenjen širem dijapazonu Aplikanata i aktivnosti, u poređenju sa prvo lansiranim Strateškim pozivom za podnošenje predloga projekata. Poziv će će uključivati sve četiri Prioritetne ose (PO) Programa.
 
Detalji o Drugom pozivu za podnošenje predloga projekata će biti objavljeni istovremeno sa lansiranjem Poziva, na veb sajtu Programa i ostalim komunikacionim kanalima Programa, uključujući stranice na društvenim mrežama Fejsbuk i LinkedIn

U današnje vreme interaktivne mape koristimo mnogo češće nego štampane. Interaktivne mape su praktičnije, dostupnije i informativnije. Pored štampanog Vodiča kroz granične prelaze između Mađarske i Srbije, napravili smo interaktivnu mapu da vam pomogne pri planiranju putovanja preko graničnih prelaza. Kliknite na mapu i uživajte u putovanju kroz region.

Za uvećanje kliknite ovde »

csongrad west-backa north-backa north-banat south-backa central-banat south-banat srem