PrijavaX
NewsletterX

Prijavite se da dobijate naš Newsletter:

Dobri susedi zajedno stvaraju budućnost

Dobrodošli na sajt IPA prekograničnog programa Mađarska –Srbija!

Cilj programa je da potpomogne zajednički razvoj mađarsko-srpskih pograničnih područja uz podršku Evropske unije u cilju postizanja harmoničnog i kooperativnog regiona sa održivim i bezbednim okruženjem. Mi ćemo vas informisati o najnovijim vestima koja se tiču programa, sa posebnim osvrtom na Pozive za prikupljanje predloga projekata.

Novosti, Događaji

Evropska Komisija je odobrila program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Evropska Komisija (EK) je dana 15. decembra 2015. godine prihvatila novi program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije – program Interreg-IPA CBC...

Pročitajte više »

Primeri dobre saradnje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Pročitajte više »

Povodom Dana evropske saradnje Program darovao biblioteke u pograničnom regionu

Povodom obeležavanja Dana Evropske saradnje i 25 godina programa Interreg, IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija darovao je biblioteke u pograničnom regionu svojom novom publikacijom Katalog projekata sa željom da...

Pročitajte više »

Strateška pocena uticaja na životnu sredinu (SEA) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Operativna grupa (Task Force) programa Interreg–IPA CBC Mađarska – Srbija odobrila je Program saradnje (Cooperation Programme – CP) za predaju na uvid Evropskoj komisiji. Niže je link putem kog možete preuzeti nacrt Programa saradnje, kao i modifikovani SEA Izveštaj i Netehnički sažetak SEA izveštaja. Finalne verzije ovih dokumenata biće objavljene nakon odobrenja od strane Evropske komisije.

Po objavljivanju SEA dokumenata, komentari koji se odnose na stavke o životnoj sredini i održivosti u Programskom dokumentu i SEA izveštaju mogu se dostaviti u okviru procesa konsultacije u roku od 30 dana (do 28. oktobra 2015. godine) na adresu: husrb.exante@icg-exante.hu

Programme Document for the period of 2014-2020

SEA izveštaj (engleski)

Netehnički sažetak SEA izveštaja (engleski, mađarski, srpski)

Otvoreni pozivi za prikupljanje predloga projekata

Stranica je u pripremi!

U današnje vreme interaktivne mape koristimo mnogo češće nego štampane. Interaktivne mape su praktičnije, dostupnije i informativnije. Pored štampanog Vodiča kroz granične prelaze između Mađarske i Srbije, napravili smo interaktivnu mapu da vam pomogne pri planiranju putovanja preko graničnih prelaza. Kliknite na mapu i uživajte u putovanju kroz region.

Za uvećanje kliknite ovde »

csongrad west-backa north-backa north-banat south-backa central-banat south-banat srem