BelépésX
HírlevélX

Iratkozzon fel hírlevelünkre:

Letöltések

Az Európai Bizottság jóváhagyta az Interreg–IPA CBC Magyarország–Szerbia Programot

 Az Európai Bizottság (EB) 2015. december 15-én elfogadta a Magyarország és Szerbia közötti új határon átnyúló együttműködési programot – az Interreg–IPA CBC Magyarország–Szerbia Programot.

A Program teljes uniós hozzájárulása (ERFA/IPA – Előcsatlakozási Támogatási Eszköz) 65 124 000 euró. A nemzeti hozzájárulást figyelembe véve (beleértve a projektpartnerek saját hozzájárulásait is), az Interreg–IPA CBC Magyarország–Szerbia Program teljes költségvetése 76 616 474 euró.

Az Interreg–IPA CBC Magyarország–Szerbia Program Együttműködési programdokumentuma (EP) innen tölthető le:

Stratégiai Környezeti Vizsgálat az Interreg - IPA Határon Átnyúló Együttműködés Magyarország-Szerbia Programhoz

Az Interreg - IPA Határon Átnyúló Együttműködés Magyarország-Szerbia Program programozó bizottsága (Task Force) jóváhagyta a programdokumentum tervezetét az Európai Bizottsághoz történő benyújtásra. Az Együttműködési Program tervezete, az annak megfelelően módosított Stratégiai Környezeti Vizsgálat, valamint utóbbi közérthető összefoglalója honlapunkról letölthető (ld. lent). A véglegesített dokumentumok megjelentetésére az Európai Bizottság jóváhagyását követően kerül sor.

A honlapon történő megjelenést követően 30 nap áll rendelkezésre (2015 Október 28-ig), hogy a társadalmi konzultáció keretében megküldjék a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programmal, illetve annak Stratégiai Környezeti Vizsgálatával kapcsolatos környezetvédelmi és fenntarthatósági vonatkozású megjegyzéseket, észrevételeket, javaslatokat a következő e-mail címre: husrb.exante@icg-exante.hu

A következő dokumentumokat töltheti le:

Interreg – IPA CBC Magyarország – Szerbia Együttműködési Program (Tervezet)

A Interreg – IPA CBC Magyarország – Szerbia Munkacsoport elfogadta az Együttműködési Program tervezetét, ami benyújtásra kerül az Európai Bizottság részére. A Program tervezete letölthető az alábbi linkről. A bizottsági jóváhagyást követően a végleges Együttműködési Program is elérhető lesz, ezért kérjük, látogassa rendszeresen honlapunkat.

Példaértékű együttműködések

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program büszkén mutatja be a Példaértékű együttműködések című új kiadványt, amelyben a 2007–2013-as programban projekteket kivitelező magyar és szerb partnerszervezetek közötti jó együttműködés példái szerepelnek.

A Példaértékű együttműködések magyarnyelven, elektronikus formában is letölthetők:

HUSRB IPA CBC Projekt katalógus

Büszkén mutatjuk be a program által kiadott Projekt katalógust, amely a határon átnyúló programban résztvevő magyar és szerb szervezetek sikeres együttműködéseinek eredményeit foglalja össze. A kiadvány továbbá átfogó képet ad számos, a Program megvalósításáért felelős magyar és szerb intézmény összehangolt, közös munkájáról.

A Projekt katalógus elektronikus verziója letölthető az alábbi linkről:

A köztes programértékelés Záró Értékelési Jelentése

Már elérhető a Záró Értékelési Jelentés, amely a Magyarország-Szerbia Határón Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) köztes értékelésének végleges dokumentuma. Az értékelésre 2013. április és 2014. július között került sor. A Záró Értékelési Jelentés a Program 2009-től egészen 2014. júliusig terjedő időszakára vonatkozóan összegzi az Első és Második Értékelési Jelentések legfontosabb megállapításait és javaslatait. A Záró Értékelési Jelentés és mellékletei az alábbi linkről tölthetők le:

Az IPA II Határon Átnyúló Együttműködési Program Operatív Programjának Stratégiai Környezetvizsgálata

A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) a 2001/42/EC Európai Bizottság irányelvével és annak nemzeti adaptációival összhangban kerül tervezésre és lefolytatásra:

Magyarországon: 2/2005 (I.11.) Kormányrendelet
Szerbiában: 135/2004 és 88/2010 sz. törvény

A Program Irányító Bizottsága (Task Force) az előnyök és hátrányok megvizsgálása után a külön SKV eljárás lefolytatása mellett döntött. Ez azt jelenti, hogy egy közös Környezeti Jelentés készül egy közös eljárás keretében és a társadalmasítás is közös szabályok szerint kerül lefolytatásra mindkét országban. Az SKV tematikáját a magyar környezetvédelmi hatóságok jóváhagyták, amely az SKV eljárás hivatalos megindításának számít (2013. december).
Az SKV egy hasznos eszköz arra, hogy kihangsúlyozhatóak legyenek a Program pozitív környezeti hatásai, valamint megakadályozhatóak legyenek a környezetre káros intézkedések. Az SKV eljárás a program kidolgozásával párhuzamosan folyik, a Programdokumentumhoz kapcsolódó társadalmasítási eljárás szintén megkezdődött.
Az átlátható döntéshozatal érdekében biztosítani szükséges a releváns környezetvédelmi hatóságok és a nyilvánosság számára a konzultáció lehetőségét.
A honlapon történő megjelenést követően 30 nap áll rendelkezésre (2014. augusztus 29-ig), hogy a társadalmasítási eljárás keretében megküldjék a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Programmal (2014-2020) kapcsolatos, illetve annak Stratégiai Környezeti Vizsgálatához illeszkedő környezetvédelmi és fenntarthatósági vonatkozású megjegyzéseket, észrevételeket, javaslatokat a következő e-mail címen: husrb.exante@icg-exante.hu
Letölthető:

HU-SRB IPA II CBC 2014-2020 Draft OP Public Consultation

Társadalmi egyeztetés

Jelen társadalmi egyeztetés célja a Magyarország-Szerbia IPA II Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 tervezetének véleményezése.

A Magyarország-Szerbia IPA II Határon Átnyúló Együttmőködési Program meghatározza az adott határon átnyúló programterület fejlesztésére szánt finanszírozási eszköz felhasználásának stratégiáját és prioritásait a 2014-2020 ciklusra vonatkozóan.

A társadalmi egyeztetés a dokumentum Európai Bizottság felé történő benyújtását előzi meg, és egy hónapon keresztül (2014. július 23-tól augusztus 22-ig) nyitva áll a véleményezők számára. Kérjük, hogy észrevételeit, javaslatait a husrb.programming@hbhe.hu emailcímre legyen szíves elküldeni. Közreműködését köszönjük!

HUSRB/1002 és HUSRB/1203 Projekt Megvalósítási Kézikönyv (PIH) és annak mellékletei

A Projekt Megvalósítási Kézikönyv az adminisztratív és pénzügyi menedzsmenttel kapcsolatos feladatokról, az ellenőrzési és jelentéstételi folyamatokról, valamint a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program egyéb követelményeiről tartalmaz útmutatást és információkat.

A 2. és 3. Pályázati felhívásban nyertes projekteket megvalósító kedvezményezettek számára előírás a dokumentum legfrissebb verziójának használata (HUSRB/1002 és HUSRB/1203 Projekt Megvalósítási Kézikönyv (PIH) és annak mellékletei).

FONTOS: A 2. Pályázati felhívás nyertes projektjei számára a 2. melléklet – 1002 Módosítási formanyomtatvány, míg a 3. Pályázati felhívás nyertes projektjei számára az 3. melléklet – 1203 Módosítási formanyomtatvány használata kötelező!

HUSRB/1203 Prezentációk a Vezető Kedvezményezettek számára tartott szemináriumról

A 3. Pályázati felhívásban nyertes projektek Vezető Kedvezményezettjei számára tartott szeminárium (2013. február 5. – Szabadka, 2013. február 6. – Szeged) prezentációinak anyaga letölthető az alábbi pontokban:

HUSRB/1203 Útmutató a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó kötelezettségeinek ellátásához

Jelen dokumentum a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 3. Pályázati felhívásban nyertes projektek számára készült. A dokumentum fontos információkat és iránymutatásokat tartalmaz a tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó előírások vonatkozásában, mind a projektekben részt vevő Vezető Kedvezményezettek, mind pedig a Projekt Partnerek számára.
FONTOS információ a 3. Pályázati felhívásban nyertes minden kedvezményezett számára: néhány logó megváltozott, így nyomatékosan kérjük a 3. Pályázati felhívás valamennyi kedvezményezettjét, hogy projektjeik megvalósítása során NE használják az 1. és 2. Pályázati felhívás nyertesei számára kiadott segédletekben szereplő kommunikációs csomagot!

HUSRB/1203 Dokumentumcsomag a 3. Pályázati Felhíváshoz

Az alábbiakban letölthető a 3. Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó Dokumentumcsomag.

FIGYELEM: A Harmadik Pályázati Felhívás Pályázati Adatlapjában kisebb, technikai jellegű módosítások történtek.. Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy pályázatukhoz az alábbi formanyomtatványt töltsék ki: Application_Form_3rd CfP_corrigendum_21032012

HUSRB/1203 Információ a Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmi követelményeiről

Amennyiben a tervezett projekt keretében az építési beruházás értéke meghaladja a 400 000 eurót a beruházást tervező projekt partner költségvetésében, kötelező Megvalósíthatósági Tanulmány készítése és benyújtása a pályázati dokumentáció mellékleteként.
Elvárás a Megvalósíthatósági Tanulmánnyal szemben, hogy részletesen mutassa be a projekt megvalósíthatóságát, valamint annak illeszkedését a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program célkitűzéseihez. Részletes információkért kérjük, tanulmányozza az „Information on Feasibility Study” című dokumentumot, amely letölthető itt:

A Harmadik Pályázati Felhívás (HUSRB/1203) Információs Napjainak prezentációs anyagai

Az Információs Napok a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Harmadik Pályázati Felhívása kapcsán öt városban kerültek megrendezésre március folyamán. Az Információs Napokon megtartott prezentációk anyagai letölthetőek itt:

A 3rd CfP InfoDays HU_FLC_issues HUSRB_1203 című, magyar nyelvű prezentációs anyagot a magyarországi Első Szintű Ellenőrzés munkatársai készítették és mutatták be a kecskeméti és szegedi Információs Napokon. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy ez a prezentációs anyag csak a magyarországi pályázók számára releváns.

A Második Pályázati Felhívás keretében támogatási szerződést kötött projektek listája

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Második Pályázati Felhívása keretében támogatási szerződést kötött projektek listája letölthető innen:

Prezentációk a HUSRB/1002 Vezető kedvezményezett Szemináriumokról

A 2011. december 12-én és 13-án Szabadkán, illetve Szegeden tartott Vezető Kedvezményezett Szeminárium prezentációi letölthetők innen:

HUSRB/1002 Projekt Végrehajtási Kézikönyv és annak mellékletei

A Projekt Végrehajtási Kézikönyv hasznos segédeszköz a projektgazdák számára, amely tartalmazza a szükséges tudnivalókat és útmutatásokat a projektmegvalósításhoz kapcsolódó adminisztrációs és pénzügyi kérdésekkel, illetve a monitoring és riportolás eljárásrendjével kapcsolatban a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban.

A Második Pályázati Felhívás keretében projektet megvalósító Kedvezményezetteknek az átdolgozott, HUSRB/1002 Projekt Végrehajtási Kézikönyvet és annak mellékleteit kell használniuk, beleértve a 2. számú mellékletet, a Módosítási kérelem sablonját is, amelyeket letölthetnek innen:
 

HUSRB/1002 Irányelvek a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó kötelezettségeinek ellátásához

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Második Pályázati Felhívásának keretében kiválasztott, illetve leszerződött projektek számára a „HUSRB/1002 Irányelvek a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó kötelezettségeinek ellátásához” használata kötelező. A HUSRB/1002 Irányelvek valamennyi szükséges információt és iránymutatást tartalmazza, amelyre a Vezető Kedvezményezetteknek, illetve a Projekt Partnereknek szükségük lesz a projekt megvalósítás során. Kérjük a Kedvezményezetteket, hogy forduljanak a felelős Programmenedzserükhöz, hogy megkapják a Második Pályázati Felhíváshoz átdolgozott logokat valamennyi szükséges formátumban.

Felhívnánk továbbá az Első Pályázati Felhívás keretében projektet megvalósító Vezető Kedvezményezettek és Projekt Partnerek figyelmét, hogy számukra továbbra is az „Irányelvek a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó kötelezettségeinek ellátásához” használata az előírt.

A "HUSRB/1002 Irányelvek a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó kötelezettségeinek ellátásához" letölthető innen:

IMIS 2007-2013 Front Office Felhasználói Kézikönyv

Az IMIS 2007-2013 Front Office felületén benyújtandó elektronikus Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítéséhez segítséget nyújtó Felhasználói Kézikönyv letölthető itt:

Projekt Végrehajtási Kézikönyv

A Projekt Végrehajtási Kézikönyv alapvető célja, hogy segítséget nyújtson a Vezető Kedvezményezettek és Projekt Partnerek számára a projektek sikeres végrehajtásához. A kézikönyv bemutatja a főbb adminisztratív, pénzügyi és jelentéstételi folyamatokat, valamint útmutatóként szolgál a Magyarország-Szerbia IPA Határonátnyúló Együttműködési Program keretében megvalósított projektekkel szemben támasztott egyéb követelmények teljesítéséhez.

A kéziköny angol nyelven letölthető:

Irányelvek a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó kötelezettségeinek ellátásához

A dokumentum a projektvégrehajtásban résztvevők számára útmutatóként szolgál a tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó követelmények teljesítéséhez, valamint segítséget nyújt a Vezető Kedvezményezettek és Projekt Partnerek számára a projekt-kommunikációs feladatok megvalósításához.

A kézikönyv angol nyelven letölthető:

Programdokumentum

2008 március 25-én az Európai Bizottság által a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program jóváhagyásra került. A Bizottság 2012. október 24-én fogadta el a dokumentum legutóbbi módosítását.

A magyar nyelvű frissített Programdokumentum az alábbi helyről letölthető:

Manapság gyakrabban használunk interaktív térképet, mint nyomtatottat, hiszen praktikusabb és több információt nyújt. Ennek megfelelelően a Magyarország és Szerbia közötti határátkelőket ismertető nyomtatott Határátlépési útmutató mellett egy interaktív térképet is készítettünk, amely segít a határátlépéssel járó utazások megtervezésében. Klikkeljen a térképre és élvezze utazását a régióban!

Teljes méretű térkép »

csongrad west-backa north-backa north-banat south-backa central-banat south-banat srem