PrijavaX
NewsletterX

Prijavite se da dobijate naš Newsletter:

Novosti

Evropska Komisija je odobrila program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija
16.12.2015.

Evropska Komisija (EK) je dana 15. decembra 2015. godine prihvatila novi program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije – program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija.

Primeri dobre saradnje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
28.10.2015.

IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija sa ponosom predstavlja publikaciju Primeri dobre saradnje, koja predstavlja primere dobre saradnje između organizacija iz Mađarske i Srbije koje su implementirale projekte u okviru programa 2007-2013.

Povodom Dana evropske saradnje Program darovao biblioteke u pograničnom regionu
30.09.2015.

Povodom obeležavanja Dana Evropske saradnje i 25 godina programa Interreg, IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija darovao je biblioteke u pograničnom regionu svojom novom publikacijom Katalog projekata sa željom da široj javnosti predstavi važnost prekogranične saradnje i evropske teritorijalne saradnje.

Strateška pocena uticaja na životnu sredinu (SEA) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija
28.09.2015.

Operativna grupa (Task Force) programa Interreg–IPA CBC Mađarska – Srbija odobrila je Program saradnje (Cooperation Programme – CP) za predaju na uvid Evropskoj komisiji. Niže je link putem kog možete preuzeti nacrt Programa saradnje, kao i modifikovani SEA Izveštaj i Netehnički sažetak SEA izveštaja. Finalne verzije ovih dokumenata biće objavljene nakon odobrenja od strane Evropske komisije.

Po objavljivanju SEA dokumenata, komentari koji se odnose na stavke o životnoj sredini i održivosti u Programskom dokumentu i SEA izveštaju mogu se dostaviti u okviru procesa konsultacije u roku od 30 dana (do 28. oktobra 2015. godine) na adresu: husrb.exante@icg-exante.hu

Programme Document for the period of 2014-2020

SEA izveštaj (engleski)

Netehnički sažetak SEA izveštaja (engleski, mađarski, srpski)

Nacrt Programa saradnje Interreg – IPA CBC Mađarska – Srbija
06.05.2015.

Operativna grupa (Task Force) programa Interreg – IPA CBC Mađarska – Srbija je odobrila nacrt Programa saradnje (Cooperation Programme, CP). Sledeći korak je odobrenje od strane Evropske komisije (EK). Finalni dokument će biti objavljen na našoj internet stranici nakon što ga EK odobri, stoga preporučujemo da povremeno posetite naš sajt.
Nacrt Programa saradnje Interreg – IPA CBC Mađarska – Srbija

Završni izveštaj procene toka sprovođenja HUSRB IPA CBC Programa
22.09.2014.

Završni izveštaj procene toka sprovođenja IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija je dostupan za preuzimanje. Procena toka i rezulatata sprovođenja programa je izvršena od aprila 2013. do jula 2014. godine. Završni izveštaj sumira osnovne rezultate i preporuke Prvog i Drugog Izveštaja procene toka sprovođenja programa od 2009. godine do jula 2014. Završni izveštaj možete preuzeti ovde.

Procena uticaja na životnu sredinu Programskog dokumenta HUSRB IPA II CBC
29.07.2014.

Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SPU) je korisna alatka za naglašavanje mogućih pozitivnih efekata na životnu sredinu nekog konkretnog programa i predupređenja mera koje bi mogle da budu štetne po okolinu. Na osnovu dostupnih informacija, nameravani ciljevi i planirane aktivnosti neće imati negativne efekte po životnu sredinu u pograničnom regionu.
Dokumenta se stavljaju na uvid javnosti i relevantnih službi za zaštitu životne sredine da bi se kroz proces javne rasprave osigurala transparentnost procesa odlučivanja.

Javna rasprava
23.07.2014.

Cilj ove javne rasprave je prikupljanje mišljenja i komentara na nacrt Operativnog programa za period 2014-2020 IPA II Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Operativni program je osnovni dokument na osnovu kog se postavlja strategija i određuju prioriteti u raspodeli sredstava u IPA II Programu prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, u periodu 2014-2020.

Javna rasprava se vodi pred podnošenje Operativnog programa za period 2014-2020 Evropskoj komisiji i otvorena je u periodu od mesec dana – od 23.07.2014 do 22.08.2014. Molimo Vas da svoje stavove i komentare pošaljete u datom roku na email adresu: husrb.programming@hbhe.hu
Hvala na saradnji!

HUSRB IPA II CBC Draft OP Public Consultation

Prekogranična biciklijada – “Madjarsko-Srpski tandem” na dan Evropske teritorijalne saradnje
21.09.2013.

Morahalom-Palić, 21. 09. 2013. Oko 300 učesnika se očekuje na biciklijadi u septembru, koja ce proći kroz najlepše delove regije “Homokatšag” i vojvođanske ravnice, preko nedavno otvorenog graničnog prelaza u Bačkim Vinogradima.

IPA Program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija organizuje biciklijadu “Srpsko-Mađarski tandem” kao deo proslave Dana Evropske teritorijalne saradnje, 21. Septembra. Cilj ove biciklijade je učvrscivanje prekograničnih odnosa kroz sportski i kulturni dogadjaj.
 

Najčešće postavljana pitanja (FAQ) su dostupna
09.05.2012.

Najčešće postavljana pitanja vezana za Treći poziv za prikupljanje predloga projekata su sada dostupna na sekciji: FAQ

U današnje vreme interaktivne mape koristimo mnogo češće nego štampane. Interaktivne mape su praktičnije, dostupnije i informativnije. Pored štampanog Vodiča kroz granične prelaze između Mađarske i Srbije, napravili smo interaktivnu mapu da vam pomogne pri planiranju putovanja preko graničnih prelaza. Kliknite na mapu i uživajte u putovanju kroz region.

Za uvećanje kliknite ovde »

csongrad west-backa north-backa north-banat south-backa central-banat south-banat srem