PrijavaX
NewsletterX

Prijavite se da dobijate naš Newsletter:

Kontakti

Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS)

je smešten u Széchenyi Programiroda Nkft.-u u Budapešti i Segedinu.

H-1016, Budimpešta, Gellérthegy ulica 30-32.
H-6722, Segedin, Gogol ulica 3

E-mail adresa: info@hu-srb-jts.com
Fax: + 36 1 224 3112

Péter Rácz
Šef ZTS-a
Tel: + 36 62 549 372
E-mail: pracz@hu-srb-jts.com

Viktor Tunić
Zamenik šefa ZTS-a
Tel: +36 1 457 55 56
E-mail: vtunic@hu-srb-jts.com

Katalin Kapcsos
Finansijski menadžer
Tel: +36 1 457 55 56
 
Danica Lale
Programski menadžer
Tel: +36 1 457 55 57
E-mail: Lale@hu-srb-jts.com
  
János Halász
Programski i finansijski menadžer
Tel:  +36 1 457 55 69
 
Szeti-Furka Andrea
Programski menadžer
Tel:  +36 1 224 3282 
 
Senka Gavranov
Programski menadžer
Tel:  +36 1 457 55 55
 
Jelena Dašić
Komunikacijski menadžer
Tel: +36 1 457 5513
E-mail: jelenadasic@hu-srb-jts.com
 
Tünde Incze
Administrativni asistent
Tel: +36 1 224 32 82
E-Mail: InczeTunde@hu-srb-jts.com
 
Zsuzsa Szeghalminé Ferencz
administrativni asistent
 

Informativni centar – Kancelarija u Subotici

Matije Korvina 17 (HKPC Galleria, 1. sprat)
24000 Subotica, Srbija

Relja Burzan
Šef Informativnog centra- Kancelarija u Subotici
Tel: +381 24 55 97 97
E-mail: rburzan@seio.gov.rs

Dejan Vujinović
Stručni saradnik
Tel: +381 24 55 97 97
E-mail: dvujinovic@seio.gov.rs

Direktorat za programe međunarodne saradnje

Kabinet Premijera
Sektor za međunarodne odnose

dr. Viktória Anna Tóth
Koordinatorka programa
Tel.:+36 1 474 9269
E-mail.: anna.viktoria.toth@me.gov.hu

Formular za kontakt

 
Formular za kontakt