PrijavaX
NewsletterX

Prijavite se da dobijate naš Newsletter:

Ko može prijaviti projekat?

Program uvodi skup kriterijuma podobnosti za aplikante. Potencijalni aplikanti treba da ispune kriterijume podobnosti koji se tiču njihovog pravnog statusa, njihove geografske lokacije i njihove profesionalne i finansijske pozadine.

Projekti treba da se realizuju u partnerstvu (po "Principu glavnog korisnika") uključujući i Glavnog korisnika i Projektne partner(e), gde je bar jedan od Projektnih partnera prekogranični Projektni partner.

Svaki Glavni korisnik i Projektni partner treba da:

 • bude pravno lice osnovano po javnom ili privatnom pravu
 • bude neprofitana organizacija
 • ima direktnu odgovornost za pripremu i vođenje predloženih aktivnosti, a ne da deluje kao posrednik i
 • u slučaju Glavnog korisnika ima svoje sedište ili registrovanu regionalnu/lokalnu filijalu na teritoriji obuhvaćenom Programom, dok u slučaju Projektnih partnera njihovo sedište ili registrovana regionalna/lokalna filijala bude na teritoriji obuhvaćenoj Programom ili u priključenim regionima.

Potencijalni podnosioci predloga projekata između ostalih su (lista je indikativna):

 • Lokalna samouprava i ustanove lokalne samouprave
 • Udruženja lokane samouprave i njihove institucije
 • Razvojne agencije
 • Nevladine neprofitne organizacije
 • Ustanove za zaštitu voda
 • Ustanove za zaštitu okoline
 • Uprave nacionalnih parkova i zaštićenih prirodnih područja
 • Javna preduzeća
 • Turističke zajednice
 • Univerziteti, istraživački instituti
 • Obrazovne i nastavne organizacije i njiihove neprofitne organizacije
 • Zavodi za zapošljavanje
 • Fondacije, privredne komore

Svi detalji mogu se naći u relevantnom Pozivu za prikupljanje predloga projekata.

U današnje vreme interaktivne mape koristimo mnogo češće nego štampane. Interaktivne mape su praktičnije, dostupnije i informativnije. Pored štampanog Vodiča kroz granične prelaze između Mađarske i Srbije, napravili smo interaktivnu mapu da vam pomogne pri planiranju putovanja preko graničnih prelaza. Kliknite na mapu i uživajte u putovanju kroz region.

Za uvećanje kliknite ovde »

csongrad west-backa north-backa north-banat south-backa central-banat south-banat srem