PrijavaX
NewsletterX

Prijavite se da dobijate naš Newsletter:

Informacije o Programu

IPA prekogranični program Mađarska – Srbija pripada „novoj generaciji“ prekograničnih programa u budžetskom periodu između 2007. i 2013. godine. Države učesnice, Mađarska i Srbija, uspostavile su u Programu zajednički sistem upravljanja (eng. “shared management system”).

Prekogranična saradnja između dve zemlje počela je 2003. godine, u okviru pripremnog fonda za male projekte između Mađarske i Srbije (PSPF - Pilot Small Projects Fund), po nacionalnom programu Phare za Mađarsku. Pripremni fond za male projekte imao je za cilj podršku aktivnostima ljudi-ljudima i pomoć projektima istitucionalne izgradnje neprofitnih organizacija duž granice između Mađarske i Srbije, kao i pripremu potencijalnih korisnika za buduće finansiranje iz programa  međuregionalne saradnje INTERREG.

U periodu 2004. – 2006. godine implementiran je Susedski Program između Mađarske i Srbije i Crne Gore u okviru trilateralnog programa prekogranične saradnje  Mađarska – Rumunija i Mađarska- Srbija i Crna Gora. Susedski pristup predstavljao je značajan razvoj u saradnji duž spoljnih granica Evropske unije, uključujući u ovaj program spoljni (CARDS) i unutrašnji (ERDF) finansijski instrument EU. Veliki korak napred za partnerske organizacije u Srbiji bio je što su u ovom slučaju fondovi bili otvoreni i njima - gde su one same bile podnosioci predloga za projekte.

IPA prekogranični program Mađarska – Srbija odvija se u budžetskom periodu Evropske unije od 2007.do 2013. godine u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). U skladu sa Uredbom Saveta br. 1085/2006 i Uredbom Komisije (ЕК) 718/2007 kojima se sprovodi Uredba Saveta br. 1085/2006, ovaj novi instrument pretpristupne pomoći služi kao izvor finansiranja kako zemalja kandidata tako i zemalja potencijalnih kandidata (Srbija između ostalih). Pomoć će se koristiti kao podška kako usvajanju tako i sprovođenju pravnih tekovina EU i pripremi za sprovođenje i upravljanje zajedničkim politikama Zajednice.

Pomoć se sprovodi u okviru pet komponenti to:

(a)    Pomoć tranziciji i institucionalna saradnja

(b)    Prekogranična saradnja (PGP)

(c)    Regionalni razvoj

(d)    Razvoj ljudskih resursa

(e)    Ruralni razvoj

Komponenta Prekogranična saradnja ima za cilj unapređenje dobrih susedskih odnosa, unapređenje stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta od obostranog interesa svih zemalja o kojima je reč i podsticanje njihovog harmoničnog, uravnoteženog i održivog razvoja.

U ovom Programu, Mađarska i Srbija sarađuju u okviru IPA komponente Prekogranična saradnja, i to u okviru zajedničke strukture kroz zajednički sistem upravljanja i zajedničko odlučivanje sa zajedničkim finansijskim sredstvima na raspolaganju.

IPA prekogranični program Mađarska – Srbija 2007-2013 usvojen je od strane Evropske komisije 25. marta 2008. Indikativna finansijska alokacija (IPA sredstva) iznose 50,1 miliona € za period od sedam godina(2007 – 2013).

Program nudi širok spektar mogućnosti potencijalnim korisnicima u okvriu dva prioriteta: Infrastruktura i Životna sredina i Privreda, Obrazovanje i Kultura.

Za finansiranje su prihvatljive raznovrsne aktivnosti, poput poboljšanja infrastrukture u svrhu zaštite prirode i prirodnih vrednosti; obnova manjih puteva koja vode do granice i prelaze granicu; planiranje transportnih linija; harmonizacija rasporeda javnog prevoza; manje aktivnosti u vodoprivredi u cilju sprečavanja poplava; razrada zajedničkih programa, studija i strategija; izgradnja i označavanje novih biciklističkih staza; razvoj turističkih atrakcija i s njima povezanih infrastrukturnih objekata; stvaranje i promocija puteva prema integraciji i ponovnom zapošljavanju osoba sa poteškoćama; razvoj infrastrukturanih kapaciteta i opremljenosti u području istraživanja; priprema zajedničkih studija izvodljivosti, razvijanje kurikuluma i zajedničkih sadržaja za obuku; razmena dobre prakse između institucija i uprava i promovisanje najbolje dostupne tehnologije; zajedničke konferencije, treninzi i radionice u relevantnim oblastima, kao i aktivnosti za poboljšanje međuljudskih veza poput organizovanja festivala, predstava, pozorišnih turneja, koncerata, izložbi, umetničkih radionica, dobrotvornih priredbi, prekograničnih amaterskih sportskih prvenstava i turnira, i aktivnosti za smanjenje jezičkih barijera.

Važne karakteristike Programa

Princip glavnog korisnika

Princip glavnog korisnika osnovni je preduslov svih aktivnosti finansiranih iz Programa. Projekat će predstavljati glavni korisnik, koji će biti jedini direktni kontakt između projektnog tima i zajedničkih upravljačkih tela Programa. Glavni korisnik odgovoran je da na temelju partnerskog sporazuma osnuje funkcionalan konzorcijum.

Prekogranični uticaj

Projektni partneri sa obe strane granice treba da budu uključeni sa ciljem da se uspostave pravi zajednički projekti, sa stvarnim prekograničkim uticajem. Planiranje i implementacija projekata mora biti usklađena sa zajedničkim kriterijumima saradnje: zajedničkim planiranjem, zajedničkim osobljem, zajedničkim finansiranjem i zajedničkom implementacijom projekata. Rezultati projekta treba da imaju uticaj na obe strane granice.

Javne nabavke

Javne nabavke na celom području prekograničnog programa - i na mađarskoj i na srpskoj teritoriji - odvijaće se u skladu sa ugovornim procedurama za eksterne aktivnosti EK.

U današnje vreme interaktivne mape koristimo mnogo češće nego štampane. Interaktivne mape su praktičnije, dostupnije i informativnije. Pored štampanog Vodiča kroz granične prelaze između Mađarske i Srbije, napravili smo interaktivnu mapu da vam pomogne pri planiranju putovanja preko graničnih prelaza. Kliknite na mapu i uživajte u putovanju kroz region.

Za uvećanje kliknite ovde »

csongrad west-backa north-backa north-banat south-backa central-banat south-banat srem