PrijavaX
NewsletterX

Prijavite se da dobijate naš Newsletter:

Ciljevi i prioriteti Programa

Dugoročni opšti cilj Programa je ostvarivanje harmoničnog i kooperativnog regiona sa održivim i bezbednim okruženjem – gde se zajednički uspešno vode zajedničko kulturno i prirodno nasleđe, a mogućnosti za privredu i kulturu se proširuju razvojem poslovnih, obrazovnih, istraživačkih i kulturnih odnosa, što dovodi do stvaranja novih radnih mesta, a efekti izolacije spoljne granice svode na minimum.

Da bi se realizovao ukupni strateški cilj, definisano je pet specifičnih ciljeva:

Specifični ciljevi:

  • Smanjivanje izolacije pograničnih oblasti poboljšanjem prekogranične pristupačnosti
  • Ekološka održivost i bezbednost u graničnoj zoni
  • Sinergije i saradnja u ekonomiji
  • Upravljanje zajedničkim kulturnim nasleđem radi unapređenja kulturnih vrednosti, tradicije i razvoja turizma
  • Intenzivna kulturna, obrazovna i istraživačka interakcija

Sledeći prioriteti, oblasti intervencije i aktivnosti su identifikovani da doprinesu ostvarenju navedenih ciljeva:

Prioritet 1: INFRASTRUKTURA I ŽIVOTNA SREDINA

Cilj ovog prioriteta je jačanje fizičkih veza između dve strane granice i pograničnih mikroregiona da bi se smanjila izolovanost ove oblasti i preuzela zajednička odgovornost za ekološko nasleđe i vodene puteve pograničnih oblasti. Tako ovaj prioritet ima za cilj podršku razvoju infrastrukture, životne sredine i vodoprivrede u srpsko-mađarskom pograničnom regionu.

Oblast intervencije 1.1: Infrastruktura za fizičko povezivanje

1.1.1 Infrastruktura za granične prelaze, izgradnja, rekonstrukcija vodećih puteva
1.1.2 Planiranje transportnih pravaca, harmonizacija javnog transporta

Oblast intervencije 1.2: Zajednička odgovornost za životnu sredinu

1.2.1 Manje aktivnosti u vodoprivredi
1.2.2 Praćenje zdravlja životinja, manje akcije za poboljšanje životne okoline

Prioritet 2: PRIVREDA, OBRAZOVANJE I KULTURA

Cilj ovog prioriteta je da podrži međusobne aktivnosti aktera sa dve strane granice radi poboljšanja konkurentnosti, kao doprinosa privrednom rastu i otvaranju novih radnih mesta. Ovaj prioritet takođe ima za cilj i podršku zajedničkim nastojanjima u oblasti istraživanja i razvoja od strane istraživačkih ustanova i poslovnih partnera koji nastupaju u saradnji sa njima, kao i zajedničko planiranje i međusobne aktivnosti između obrazovnih, istraživačkih i kulturnih građanskih ustanova u cilju stvaranja zajedničkog obrazovnog i kulturnog prostora na srpsko-mađarskom graničnom prostoru. Podrška se daje i opštinama i nevladinim organizacijama koje su spremne da sarađuju da bi doprinele zajedničkom regionalnom identitetu.

Oblast intervencije 2.1: Simuliranje sinergične privrede, turizma i istraživanja i razvoja

2.1.1. Obuka za iznalaženje partnera za posao
2.1.2. Razvoj tematskih tura za obilazak kulturnog nasleđa
2.1.3. Koordinirane studije teritorijalnog i sektorskog razvoja regiona
2.1.4. Istraživanja orjentisana na proizvode, razvoj I inovacije

Oblast intervencije 2.2: Obrazovanje i kultura zajedničkog mišljenja

2.2.1. Saradnja u obrazovanju
2.2.2. Saradnja ljudi -ljudima

U današnje vreme interaktivne mape koristimo mnogo češće nego štampane. Interaktivne mape su praktičnije, dostupnije i informativnije. Pored štampanog Vodiča kroz granične prelaze između Mađarske i Srbije, napravili smo interaktivnu mapu da vam pomogne pri planiranju putovanja preko graničnih prelaza. Kliknite na mapu i uživajte u putovanju kroz region.

Za uvećanje kliknite ovde »

csongrad west-backa north-backa north-banat south-backa central-banat south-banat srem